ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ

Δημιουργία της πρώτης ένωσης φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Την Κυριακή 28/3 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη Γενική Συνέλευση όπου και εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες στοιστολόγιο της Ένωσης https://enkalokem.blogspot.com/ 

Η Σπείρα Γης συμμετέχει ενεργά, όπως και σε κάθε παρόμοια πρωτοβουλία. 

Στον φορέα συμμετέχουν ήδη 24 φορείς.