Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωτικό Εργαστήριο για τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς και τον Ατταπουλγίτη

Σάββατο 21 Απριλίου 2018, 7 μμ / ΚοινΣΕπ Άλλος Τρόπος, Χαλκιδικής 77, Θεσσαλονίκη

Ελάτε να γνωρίσετε τη δράση και τις εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών και τον Ατταπουλγίτη για υγιή, εύρωστα και παραγωγικά φυτά και ζώα. Θα  δούμε τις χρήσεις και τα ευεργετικά αποτελέσματά τους για τα λουλούδια, τα φυτά, τα δένδρα, τα κατοικίδια, τις μέλισσες και τα παραγωγικά ζώα. Επίσης θα ενημερωθείτε για την αποτελεσματικότητα  τους στο νοικοκυριό, στην καθαριότητα, στην υγιεινή και στο πόσιμο νερό.  

Η χρήση των ΕΜ και του Ατταπουλγίτη είναι εύκολη, ασφαλής, απόλυτα φυσική, πιστοποιημένη για βιολογική καλλιέργεια, πολύ αποτελεσματική και οικονομική.    

Η Σπείρα Γης είναι επίσημος συνεργάτης της ΕM-Hellas που εισάγει στην Ελλάδα τα αυθεντικά προϊόντα Ενεργών Μικροοργανισμών του εφευρέτη τους Καθ. Τερούο Χίγκα, και της  GeoHellas που εξορύσσει και επεξεργάζεται τον ελληνικό Ατταπουλγίτη στα Γρεβενά.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  ΚοινΣΕπ Σπείρα Γης speira@speiragis.gr, 2351085323, 6949339186, 6972221922, www.speiragis.gr

ΚοινΣΕπ Άλλος Τρόπος, Χαλκιδικής 77, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 866410,www.allostropos.gr

Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση για ΕΜ και Ατταπουλγίτη στη Θεσσαλονίκη