Ξεκίνησε το έργο ELIE.20

To Elie 2.είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, στοχεύοντας να οδηγήσει τα μέλη τους στην επιχειρηματικότητα και μια βιώσιμη καλής ποιότητας απασχόληση ή σε περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση. Μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογία θα αναπτυχθούν και θα τεσταριστούν με ειδικούς και μέλη των ομάδων στόχων του έργου. Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

Οι εταίροι του έργου θα δουλέψουμε σε 4 χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πολωνία και Βουλγαρία.

Το έργο θα διαρκέσει 36 μήνες και θα λήξει τον Αύγουστο του 2022.   

Περισσότερες πληροφορίες στο speira@speiragis.gr 

Ξεκίνησε το έργο ELIE.20
Ξεκίνησε το έργο ELIE.20