Ενημερωτικό Εργαστήρι για ΕΜ και Ατταπουλγίτη

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες στη Σπείρα Γης, κος Γιώργο Μπουκιστιάνο, 6949339186. Στιον 'Αλλο Τρόπο, Χαλκιδικής 77, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 866410